Oversikt over mangeSØKNADSFRISTER finn du på VISP sin heimeside www.visp.no , under "søknadsfrister". Se også vår side, under "Oppslagstavle"


VISP har lagt ut "OVERSIKT RESSURSER SOGN OG FJORDANE" på "ressursside" på si heimeside www.VISP.no


Utstillings- og prosjektstøtte frå Norsk Kulturråd:

http://www.kulturradet.no


Norsk Fotografisk Fond, stipend for kamerabasert kunst:

http://www.nofofo.no

Frist 1. mars og 1. september


Stipender frå Fritt Ord:

http://www.frittord.no


Office of Contemporary Art, stipender for prosjekt og utstillingar i utlandet, samt residency:

http://www.oca.no


NBK har mykje nyttig informasjon på si heimeside. Her finn du lenkjer til litt av denne informasjonen:

 

Oppslagstavle NBK, med fristar for residency, stipender o.l.:

http://www.billedkunst.no/nbk/oppslagstavle

 

NBK sin Ressursside:

http://www.billedkunst.no/nbk/ressurside

 

Sjølvmelding og rekneskap:

 

http://www.billedkunst.no/nbk/selvangivelseregnskap

 

Toll og moms:

http://www.billedkunst.no/nbk/toll-og-moms

 

Støtteordningar for biletkunstnarar:

http://www.billedkunst.no/nbk/stotteordninger-for-billedkunstnere

 

Sosiale rettar:

http://www.billedkunst.no/nbk/sosiale-rettigheter

 

Sjølvstendig næringsdrivande:

http://www.billedkunst.no/nbk/selvstendig-naeringsdrivende

 

Forslag til avtaler:

http://www.billedkunst.no/nbk/forslagavtaler

 

Praktiske råd:

http://www.billedkunst.no/nbk/praktiskerad


NBK sine søkjesider for prosjektstøtte og stipend, frist 15. oktober:

http://www.billedkunst.no/soknad/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=131


15. januar: Kunstnarstipend og etableringstipend, Sogn og Fjordane fylkeskommune

01. september: Utstillingsstipend frå Kulturrådet, søknad sendast til kunstsenteret i det fylket du skal ha utstilling i

15. oktober: Statsstipender for kunstnarar

BKH-stipend på tilsaman 100 000,-. Varierande fristar (haust). Søknad til Sogn og Fjordane Kunstmuseum