Oversikt over mangeSØKNADSFRISTER finn du på VISP sin heimeside www.visp.no , under "søknadsfrister". Se også vår side, under "Oppslagstavle"


VISP har lagt ut "OVERSIKT RESSURSER SOGN OG FJORDANE" på "ressursside" på si heimeside www.VISP.no


Utstillings- og prosjektstøtte frå Norsk Kulturråd:

http://www.kulturradet.no


Norsk Fotografisk Fond, stipend for kamerabasert kunst:

http://www.nofofo.no

Frist 1. mars og 1. september


Stipender frå Fritt Ord:

http://www.frittord.no


Office of Contemporary Art, stipender for prosjekt og utstillingar i utlandet, samt residency:

http://www.oca.no


NBK har mykje nyttig informasjon på si heimeside. Her finn du lenkjer til litt av denne informasjonen:

https://www.norskebilledkunstnere.no/


Her kan du søke stipend og prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.
Norske Billedkunstnernes stipendkomité innstiller til prosjektstøtte og samtlige stipend. Stipendkomiteen velges av Norske Billedkunstneres medlemmer.

Prosjektstøtte kan søkes to ganger per år. Neste frist er 21. mars 2018 kl. 13.00.

Neste frist for å søke stipend er 16. oktober 2018 kl. 13.00.

https://soknad.norskebilledkunstnere.no/


1. mars: Kunstnarstipend og etableringstipend, Sogn og Fjordane fylkeskommune


01. september: Utstillingsstipend frå Kulturrådet, søknad sendast til kunstsenteret i det fylket du skal ha utstilling i


15. oktober: Statsstipender for kunstnarar


BKH-stipend på tilsaman 100 000,-. Varierande fristar (haust). Søknad til Sogn og Fjordane Kunstmuseum