REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST, søknadsfrist 1. september 2018

Ordninga kjem i staden for Statens utstillingstipend, og er nå administrert av Kunstsentrene i Norge (KiN). Det er nå 5 innstillingskomitear i heile landet. Søknader frå dei som skal stille ut/ha prosjekt i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal blir handsama av komiteen med sekretariat ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Inghild Venaas vert sekretariat for ordninga ved SFKM.

Ordninga kan kun søkast gjennom søkarportalen du finn nede på denne heimesida til KiN:

http://www.kunstsentrene.no/regionale-prosjektmidler-for-visuell-kunst/ 

resizedimage596443-KiNs-nettsidejuni-2018.png

Norske Billedkunstnere oppfordrer:

Bli med på #kunstneroppropet!

Torsdag 26. oktober klokken 15.00 blir det markering foran Stortinget, der alle er invitert og velkomne til å vise at de ønsker å styrke kunstnerøkonomien for dagens og fremtidens kunstnere.  Vi markerer med «Skrik»-masker etter Edvard Munchs maleri og politikere er invitert til å holde appeller. Det vil også holdes markeringer over hele landet – så følg med der du bor.

Sosiale medier:

Du kan bli med gjennom å poste #kunstneroppropet og endre profilbilde til «Skrik» på Facebook – følg denne linken: http://fboverlays.com/pages/kunstneroppropet

Til den litt mer kreative tilbyr vi:

Klipp ut og fargelegg en Skrik-maske, ta bilde/video og post under #kunstneroppropet på sosiale medier. Du finner masken vedlagt som pdf-fil. 

For de som ønsker ennå en ekstra utfordring:

Mens du har på masken: Spill, dans, les, mal, tegn, oversett, skriv, fotografer, fremfør, komponer, illustrer, film, animer, dikt, form – på alle måter vis at kunst betyr noe for deg. Del på sosiale medier med #kunstneroppropet.

Facebookevent: http://bit.ly/2yEB1Le

For meir informasjon kan du sjå under fagpolitisk på denne sida.


REGIONALT BKH-STIPEND

Søknadsfrist 31. oktober

Sogn og Fjordane Kunstmuseum, ved Kunstfagleg råd, skal tildele regionalt stipend på kr. 100.000,- frå Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).

Formålet er å stimulere til kunstnarleg verksemd i Sogn og Fjordane, og av den grunn må prosjektet finne stad i fylket. BKH-stipendet skal vere med på å styrke det regionale kunstfeltet i tilknyting til verksemda til kunstsentera. Stipendet er eit produksjonsstipend.

Kunstnarar med tilknyting til Sogn og Fjordane kan søke. Søknaden skal sendast digitalt som PDF og innehalde ein prosjektomtale, visuelt materiale og CV. Maks 5 sider og 5 MB.

Styret for Musea i Sogn og Fjordane annonserer stipendiat etter innstilling frå Kunstfaglig råd.

Stipendsum på kr 100.000,- kan fordelast på to kunstnarar.

Søknaden sendast digitalt til sfkm@misf.no innan 31. oktober.
E-post merkast med BKH-stipend 2017.

Tildeling innan utgangen av 2017.

Spørsmål rettast til avdelingsdirektør Janne Leithe: janne.leithe@misf.museum.no eller til sfkm@misf.no.


Søknadsfristen for STATENS UTSTILLINGSSTIPEND er 1. september.
Om du skal ha utstilling i Sogn og Fjordane skal søknaden din sendast til Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

Sjå: http://kunstsentrene.no/statens-utstillingsstipend/ for informasjon, retningsliner og søknadsskjema. (3 dokument nedst på sida).

NB: Søknadane må lagrast i PDF format og sendast digitalt på e-post til: sfkm@misf.no

Om spørsmål, ta kontakt på sfkm@misf.no eller mob. 97421565.


Nå kan du søke prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond for høsten 2017.

Fristen er satt til fredag 1. september - midnatt kl. 24:00

Link til vår søknadsportal: http://www.billedkunst.no/soknad/hjem

Les mer om retningslinjer for prosjektstøtte, formål og tildelingsbetingelser på vår hjemmeside: 
http://www.billedkunst.no/nbk/prosjektstotte-soknad


CAS - Contemporary Art Stavanger tilbyr et residency-opphold i Stavanger-regionen høsten 2017 kalt 'CAS Residency in Art Writing'. Man kan skrive på enten engelsk eller norsk. Søknadsfrist 15.mai

Se også: http://www.contemporaryartstavanger.no/open-call-cas-residency-art-writing/

2016-combo.png

EIDFJORD KOMMUNE: Kunstnarstipend 2018

Søknadsfrist for kunstnarstipend er sett til 1. mai 2017. 

https://www.eidfjord.kommune.no/…/kunstnarstipend-2018.1728…Frist for å søke utstillingsplass i Oslo Prosjektrom for utstillingsåret2018 er 1. mai 2017.

Mer info på www.osloprosjektrom.no eller tlf 98322597.  Søknadsfrist for kunstnarstipend og etableringsstipend frå Sogn pg Fjordane Fylkeskommune er nå 1. mars.

http://www.sfj.no/kunstnarstipend-og-etablerarstipend.340492.nn.html


Leveld Kunstnartun i Hallingdal

Leveld Kunstnartun i Hallingdal

Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt med andre?

Leveld Kunstnartun lyser ut stipendopphald for perioden 1. januar til 31. juli 2017.

Arbeidsopphalda er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv.

Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.
Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale.
Unge kunstnarar kan i tillegg søkje om økonomisk stipend, E-CO-stipendet.

Søknadsfristen er 15.juni 2016.

Sjå full utlysingstekst her


NY FRIST!!

Kunstnarstipend og etablerarstipend - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune har to stipendordningar for kunstnarar: stipend for unge kunstnarar i etableringsfasen og arbeidsstipend for kunstnarar. Søknadsfristen er 01.03.17.


KOROs tilskuddsordning for produksjon av kunst i offentlige uterom (URO) lyser ut midler med søknadsfrist 1. mars 2017.

 SEPARATUTSTILLING PÅ VESTLANDET I 2018?

Vestlandsutstillingen er no open for

søknadar for 2018-utgåva.

Søknadsfrist er 1.november 2016.

 

Fullstendig utlysingstekst for VU18 finn du her

Planteikningar for alle visningsstadene  for VU18 finn du her

Søknadsskjema for VU18 finn du her.

 

Har du spørsmål, kan du vende deg til Vestlandsutstillingen sin utstillingsleiar Anneli Belsvik Aras på e-post kontakt@vestlandsutstillingen.no eller telefon 934 94 145 (torsdagar kl. 09-16).


Res artis, worldwide network of artist residencies har eigen nettside med oversikt over residencies verda rundt.

Link til oversikt: http://www.resartis.org/en/residencies/upcoming_deadlines/


BKSF minner om følgende søknadsfrister:

1. oktober: Office for Contemporary Art – International support
– søknadstekst på engelsk

1. oktober (frist for 2016 er ikke oppdatert av utlyser): Forslag til kunst- og kulturproduksjonar til skulen 2016-2017

1. oktober: UDs støtte til internasjonale prosjekter

1. oktober: Norske Kunsthåndverkere Prosjektstøtte til utvikling av fagområdet kunsthåndverk

1. oktober: Norske Kunsthåndverkere Reisestøtte utland

15. oktober: Norsk Illustrasjonsfond – arbeidsstipend, Bolognastipend

16. oktober: Norske Kunsthåndverkere Arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond

16. oktober: Norske Kunsthåndverkere Arbeidsstipend for eldre kunstnere fra Kunsthåndverkernes fond

16. oktober: Norske Kunsthåndverkere Fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond

18. oktober: Norsk Kulturråd Stipend for seniorkunstnere

18. oktober: Norsk Kulturråd Stipend for etablerte kunstnere

18. oktober: Norsk Kulturråd Arbeidsstipend

18. oktober: Norsk Kulturråd Arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere

18. oktober: Norsk Kulturråd Diversestipend

18. oktober: Norsk Kulturråd Diversestipend for nyutdannede kunstnere

18. oktober: Norsk Kulturråd Houen og Mohrs legat

18. oktober: Stipend fra Bildende Kunstneres Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

AUGUST

1. august: Fritt Ord

SEPTEMBER

1. september: Norsk Fotografisk Fond – utstillingsstøtte, prosjektstøtte, kuratorstipend

1. september: Norsk Kulturråd Statens utstillingsstipend

2. september: Norsk Kulturråd Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

2. september: Norsk Kulturråd Prosjektstøtte

2. september: Norsk Kulturråd Fond for lyd og bilde

2. september: Norsk Kulturråd Kunstnere i etableringsfasen

2. september: Norsk Kulturråd Kunstfaglige publikasjoner og Manusutvikling

9. september: Fritt Ord

15. september: Bildende Kunstneres Hjelpefond prosjektstøtte

15. september: Billedkunstnernes Vederlagsfond prosjektstøtte


Mentorordning for nyutdannede kunstnere

Søknadsfrist 24. juli 2016

Kunsnarar på research i Lofoten

Kunsnarar på research i Lofoten

Mentorordning for nyutdannede kunstnere

Søknadsfrist 24. juli 2016

 

Hva er det?

Ordningen kobler sammen en nyutdannet kunstner og en etablert kunstner – en mentor. Mentoren skal fungere som en rådgiver, samtalepartner og en som deler sine yrkeserfaringer. Programmet legger til rette for at dette foregår gjennom ett år, og gir muligheter for reiser og møter. Hensikten er ikke at dette skal være en assistentordning.

Hvordan velges kandidatene ut?

Fire kunstnere vil bli valgt ut på bakgrunn av innkomne søknader. En jury vil ut fra de utvalgte kunstnernes interesser og motivasjon knytte dem sammen med en mentor. Dette vil foregå i dialog mellom jury, søker og mentor. Juryen har medlemmer fra blant andre Unge Kunstneres Samfund, Lofoten Internasjonale Kunstfestivals kunstneriske råd og Nordnorske Bildende Kunstnere.

De fire kunstnerne vil også få en plass ved et årlig 1-2 ukers sommerakademi som Nordnorsk kunstnersenter starter opp i Lofoten i løpet av det nærmeste året.

Programmet vil i første omgang løpe over tre år, med årlig utlysning.

Hvem kan søke?

Kunstnere som har avsluttet utdannelsen de seneste tre år og som bor og arbeider i Norge kan søke. Kun kunstnere fra det visuelle kunstfeltet kan søke.

Sjå meir her: http://www.nnks.no/utlysninger/mentorordning-for-nyutdannede-kunstnere/VISP har lagt ut "OVERSIKT RESSURSER SOGN OG FJORDANE" på ressurssida på si heimeside www.VISP.no


Stipendbehandlinga er klar. Her kan du sjå kven som fekk stipend fra Staten, BKH og Vederlagsfondet i 2016:

http://www.billedkunst.no/nbk/bestemmelser-for-enkelte-stipend/tiledlingerstipend

Gratulerer til dei som har moteke stipend!


Nordisk kunstnarsenter Dale tek no imot søknader for opphald i 2017.

Søknadsfristen er 15. mars 2016.

Billedkunstnarar, designarar og arkitektar kan søke om opphald på to eller tre månader. Kuratorar kan søke om opphald på ein månad.

Søknadsskjema kan lastat ned her: http://www.nkdale.no

For utfyllande informasjon og rettleiing: http://www.nkdale.no

NB! Kun søknader på vårt skjema sendt til residency@nkdale.no vert vurderte.


STIPEND FOR KAMRABASERT KUNST frå Norsk Fotografisk Fond, frist 1. mars.

http://www.nofofo.noKUNSTNAROPPHALD PÅ SØNDRE GREEN GÅRD, SØKNADSFRIST 1. MARS 2016

UTLYSNING Kunstneropphold for kunstnere som arbeider relatert til tekstilBEIARSTIPENDET HAR SØKNADSFRIST 15. APRIL 2016

http://www.beiarn.kommune.no/kunstner-soek-beiarstipendet

 


UTLÅN AV KUNSTNARBOLIGER I ROGALAND

Rogaland.png

Bilde av kunstnerboligen på Utsira fyr

Rogaland fylkeskommune tilbyr kunstnere fra inn- og utland muligheten til gratis opphold i 1 til 2 uker på Obrestad fyr, Utsira fyr eller Lalandhuset fra juni til august 2016. 

Rogaland County Council offers artists free stay for 1-2 weeks at Obrestad lighthouse, Utsira lighthouse or Lalandhuset house from June to August 2016.

http://www.rogfk.no/OEkonomisk-stoette/Stipend-og-priser2/Utlaan-av-kunstnerboliger-Artists-in-residence


Årsmøtet 2016 i BKSF blir 12. mars.


Janne Kathrine Leithe starta i jobben som ny avdelingsdirektør ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum i januar 2016.


Søknadsfristar

1. mars

Kunstnarstipend og etablerarstipend - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune har to stipendordningar for kunstnarar: stipend for unge kunstnarar i etableringsfasen og arbeidsstipend for kunstnarar.


 

01. september: Utstillingsstipend frå Kulturrådet, søknad sendast til kunstsenteret i det fylket du skal ha utstilling i

15. oktober: Statsstipender for kunstnarar

BKH-stipend på tilsaman 100 000,-. Varierande fristar (haust). Søknad til Sogn og Fjordane Kunstmuseum