2017-09-10 Til medlemmene og NBKs tillitsvalgte i utvalg og komiteer.jpg

BKSF og NKVN (Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge) er saman om forhandlingar med Musea i Sogn og Fjordane om ivaretaking av kunstnarsenterfunksjonane ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum. 


Biletkunstnarane i Noreg får ikkje betalt for jobben dei gjer med å lage utstillingar i landets kunsthallar, kunstsentre og kunstforeningar. Det skal kampanjen #utstillingsavtalen gjere noko med.

Målet for kampanjen er å sikre kunstnarane betaling for arbeid med utstillingar. Utstillingsstadene og kunstnarane står solidarisk saman for å fremje saka og arbeide for økte bevilningar til utstillingsstadene frå fylkeskomunar og kommunar. Les meir her: www.utstillingsavtalen.no